Ochrona przeciwpożarowa budynków – jakie instalacje stosować?

strażak podczas pożaruW celu ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia pożarowego w obiektach budowlanych stosuje się nowoczesne techniki budowlane wykorzystujące materiały niepalne, jak również odpowiednie zabezpieczenia istniejących instalacji budowlanych. Jednym z często spotykanych zabezpieczeń są systemy natryskowe – tryskiwacze przeciwpożarowe montowane w budynkach mają za zadanie uwolnienie z instalacji przeciwpożarowej środka gaśniczego – najczęściej wody, ale nie tylko (w zależności od występujących w pomieszczeniach materiałów palnych i ich odporności na wodę, można stosować inne zabezpieczenia oparte np. o gaz).

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

pożar niezabezpieczonego budynku

Instalacje przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów

W przypadku zaistnienia pożaru w obiekcie wyposażonym w systemy zraszaczy natryskowych instalacja przeciwpożarowe dokonuje zagaszania pożaru w pomieszczeniach. Nowoczesne instalacje potrafią pracować w oparciu o segmentację obiektu i uruchamiać zraszacze wyłącznie w pomieszczeniach w których zostanie wykryte zadymienie czy inny symptom wskazujący na pożar.

Ważnym elementem takiego systemu przeciwpożarowego jest jego oddzielne, niezależne źródło wody. Również w zależności od zastosowanej instalacji nie musi ona być oparta o wodę. Środkiem gaśniczym w instalacjach tryskaczowych suchych jest sprężone powietrze. Ten rodzaj instalacji stosuje się w obiektach, gdzie instalacja wodna mogłaby zamarznąć.

Zasada działania zraszaczy w instalacji przeciwpożarowej.

Zraszacze w większości przypadków stosowanych współcześnie instalacji nie działają na dym – a na temperaturę. Wyklucza się przypadkowe uruchomienie zraszaczy w przypadku błędnego wykrycia i zinterpretowania zagrożenia przeciwpożarowego przez czujniki. W stosowanych zraszaczach instalacji ppoż stosuje się mechanizm oparty na woskowej plombie, która w przypadku wzrostu temperatury topi się i uwalnia wodę z instalacji. Współcześnie w zraszaczach przeciwpożarowych stosuje się szklane ampułki pękające pod wpływem wysokiej temperatury, która jest charakterystyczna dla pożarów.

Więcej o instalacjach przeciwpożarowych znajdziesz na stronie Pol-poż.pl

Leave a Reply